Om mig

Vem är jag, Berit Bodin - utbildning;
- Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
- Auktoriserad socionom
- KBT-terapeut - Grundutbildning, steg 1, 90 hp.
- Sexologi, Malmö Universitet
- Grund- och fördjupningskurs i parterapi (EFT) 
- Grund- och fördjupningskurs i familjeterapi (EFFT)
- IPT, Interpersonell terapi, nivå A
- DBT, Dialektisk beteendeterapi, online med Marsha Linehan
- Högkänslighet
- Anknytning
- Mindfulness
- PE, Prolonged exposure, online med grundaren Edna Foa
 
Vad behandlar jag; 
- Ångest – olika tillstånd såsom fobier etc
- OCD
- GAD
- Social ångest
- Depression
- Trauma - PE, Prolonged Exposure för PTSD 
- Stress- och utmattningstillstånd
- Mildare form av ätstörningsproblematik
- Kristerapi
- Sorgterapi
- Prokrastinering
- Spelmissbruk, eller andra missbruk
- Svartsjuka
- Självkänsla
- Självförtroende
- Missbruk 
- Relationsproblem
- Att vara förälder till ett barn med särskilda behov

Jag erbjuder;
- Har gjort min praktik i USA, erbjuder samtal på engelska
- Enskild terapi
- Parterapi
- Familjeterapi


Jag har under drygt trettio års tid, i olika roller, arbetat med människor i svåra situationer och har därför lång erfarenhet av att arbeta med människor som befinner sig i kris, är i stressade situationer, lider av sorg och som av olika anledningar och situationer mår dåligt. Under en tioårsperiod arbetade jag med barn med olika funktions variationer och var bland annat stödfamilj till tre barn, vet därför hur tufft det är att vara förälder till barn med särskilda behov. Min styrka är att skapa allians och att "möta personer där de är".


Externa kontakter;

Jag får extern handledning av Olle Wadström, som är legitimerad psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i pedagogisk psykologi och i klinisk psykologi, lärare och handledare i KBT samt författare till flera böcker i just KBT, för mer info se under sidan "Nyheter".

Vid par- och familjeterapi får jag handledning i EFT/EFFT.


Ibland efterfrågar mina patienter en mer strukturerad bedömning, vid NP-problematik. Jag samarbetar då med en psykolog som är specialist inom området. 

Jag ingår i nätverk med andra KBT terapeuter, svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapeuter, sfKBT, samt Beteende terapeutiska föreningen, www.kbt.nu


Vid behov samarbetar jag med Familjejurist som kan vara aktuellt vid bodelning, testamente, Framtidsfullmakt etc.  Begravningsbyrå i Värnamo, Gnosjö & Gislaved med omnejd | Begravningstjänst Åsa Lundell (lundellbegravningar.se)