Om mig

Vem är jag, Berit Bodin - utbildning;

- Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
- Auktoriserad socionom
- KBT-terapeut - Grundutbildning, steg 1, 90 hp.
- Sexologi, Malmö Universitet
- Grund- och fördjupningskurs i parterapi (EFT) samt i familjeterapi (EFFT)
- Sorgterapi och kursledarutbildning i sorglinjens metod för sorgbearbetning
- IPT, Interpersonell terapi, nivå A
- DBT, Dialektisk beteendeterapi, online med Marsha Linehan
- Högkänslighet
- Anknytning
- Mindfulness
- PE, Prolonged exposure, online med grundaren Edna Foa
 
Vad behandlar jag; 

- Ångest – olika tillstånd såsom fobier etc
- OCD
- GAD
- Social ångest
- Depression
- Trauma - PE, Prolonged Exposure för PTSD 
- Stress- och utmattningstillstånd
- Mildare form av ätstörningsproblematik
- Kristerapi
- Sorgterapi
- Prokrastinering
- Svartsjuka
- Självkänsla
- Självförtroende
- Missbruk 
- Relationsproblematik
- Att vara förälder till ett barn med särskilda behov

Jag erbjuder;

- Har gjort min praktik i USA, erbjuder samtal på engelska
- Enskild terapi
- Parterapi
- Familjeterapi


Jag har under drygt trettio års tid, i olika roller, arbetat med människor i svåra situationer och har därför lång erfarenhet av att arbeta med människor som befinner sig i kris, är i stressade situationer, lider av sorg och som av olika anledningar och situationer mår dåligt. Under en tioårsperiod arbetade jag med barn med olika funktionsvariationer och var bland annat stödfamilj till tre barn, vet därför hur tufft det är att vara förälder till barn med särskilda behov. Min styrka är att skapa allians och att "möta personer där de är".


Jag köper extern handledning av en legitimerad psykoterapeut som också är lärare och handledare i KBT. Vid par- och familjeterapi köper jag handledning i EFT/EFFT.


Ibland efterfrågar mina patienter en mer strukturerad bedömning, vid NP-problematik. Jag samarbetar då med en psykolog som är specialist inom området. 

Jag ingår i nätverk med andra KBT terapeuter, svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapeuter, sfKBT, samt Beteendeterapeutiska föreningen, www.kbt.nu